Bezpečnost potravin

EU a povodně v ČR

Vydáno: 28. 9. 2002
Autor:

povodně; podpora; finance; EU

Mnozí z nás zažili někdy těžké časy a vědí, jak je důležité, aby rodina nebo přátelé v takové době drželi pohromadě. Dramatické záplavy, které postihly Českou republiku, byly právě takovou zatěžkávací zkouškou a vyvolaly mnoho projevů solidarity v tuzemsku i v zahraničí. Na všechny z nás udělaly hluboký dojem záchranné práce, organizované a prováděné českými ústředními a místními orgány, policií a armádou, ale též nespočetnými občany – bez obětavosti těchto lidí by rozsah katastrofy byl daleko větší. Ukázalo se také, že myšlenka „evropské rodiny“ není jen prázdnou frází, neboť členské státy Evropské unie okamžitě nabídly pomoc v podobě technického zařízení a záchranářských týmů. Pohled na záchranáře z deseti různých států, jak pracují bok po boku s českými silami, podtrhl základní ideu, na níž stojí Evropská unie, tedy to, že společně jsme silnější.
Ani Evropská komise neztrácela čas a okamžitě reagovala na krizi. Komisař pro rozšíření Günter Verheugen neprodleně požádal své spolupracovníky, aby vypracovali schéma pomoci, a ujistil Českou republiku o solidaritě Evropské unie. Pár hodin poté, co Vltava v Praze kulminovala, přerušili předseda Evropské komise Romano Prodi a evropská komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová své dovolené a dorazili 16. srpna do hlavního města, aby se osobně seznámili se situací a projednali s nejvyššími českými představiteli možnou pomoc. V doprovodu prezidenta Václava Havla odcestoval Romano Prodi do zaplavených oblastí kolem Litoměřic a Ústí nad Labem. Navštívil také vojenskou základnu v Litoměřicích, která sloužila jako dočasné útočiště pro evakuované obyvatele Terezína a okolních vesnic. Předseda Evropské komise Romano Prodi s sebou přivezl nabídku okamžité pomoci. Přestože Brusel nemůže hrát roli plnohodnotné pomocné organizace, navrhovaná finanční pomoc není zanedbatelná. Jako prvotní balíček poskytne Evropská komise České republice asi 1,8 miliardy korun na zmírnění následků záplav, z nichž nejméně 300 milionů korun představuje nově přidělené prostředky. Tyto peníze budou použity především na opravy vodáren, čističek odpadních vod, poničených mostů, železnic, silnic a dalších staveb. Vzhledem k vážnosti a naléhavosti situace se Evropská komise zavázala, že tuto pomoc poskytne rychleji a pružněji, bez uplatnění běžných procedur. Evropská komise bude rovněž částečně financovat technickou pomoc při odhadu škod a vypracování technických specifikací pro projekty obnovy. Jak řekl prezident Havel během návštěvy Romana Prodiho, postoj Bruselu dokazuje, že Evropská unie není žádnou zkostnatělou byrokratickou institucí, ale „organizací, která dokáže pružně reagovat v kritických situacích“. Evropská komise při přípravě pomocného finančního balíčku či při jednáních s vedoucími představiteli jednotlivých evropských států o vývoji v jejich zemi přestala rozlišovat mezi současnými a budoucími členskými státy. Tato krize ukázala, že Evropská unie již považuje Českou republiku za vlastní, a nikoliv pouze za „kandidáta“ či „druhořadého člena“. Rozšíření není dnes již jen teorií, ale stává se skutečností. (ft)

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz

ICEU – Magazín EU 2, 25.9.2002, s. 1 (Mik)