Bezpečnost potravin

EU: 132 milionů € proti nákazám

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

EK -  schválení finančního balíku na boj s TSE a dalšími nákazami zvířat pro r. 2003, monitorování TSE, testování na BSE, eradikace a sledování závažných onemocnění zvířat

Evropská komise schválila finanční balík na boj s transmisivními spongiformními encefalopatiemi (TSE) a dalšími nákazami zvířat pro rok 2003. V jeho rámci bude vyčleněno na monitoring BSE a scrapie celkem 94 milionů €. Dalších 38 milionů je určeno na eradikaci a sledování závažných onemocnění zvířat. Jedná se přitom o zoonózy (nákazy přenosné ze zvířat na lidi) a rovněž o choroby, které způsobují vysoké ztráty ve farmových chovech.
V programu monitorování TSE musí být vyšetřeny na BSE všechny krávy starší 30 měsíců poražené na jatkách a určené pro lidskou výživu. Rovněž se testují všechny uhynulé krávy nebo nutně poražené starší 24 měsíců. Ve Švédsku – zemi s nízkým rizikem BSE – se vyšetřují zdravá poražená zvířata starší 30 měsíců pouze namátkově. Ve Velké Británii, kde je všechen skot nad 30 měsíců vyloučen z potravinového řetězce, musí být na BSE testována všechna zvířata nad 42 měsíců narozená po 1. srpnu 1996 a zvířata narozená před tímto datem se vyšetřují pouze namátkově. Celkově bude v roce 2003 testováno na BSE 9 – 10 milionů zvířat. Dalších 550 tisíc zvířat bude vyšetřeno na scrapie ovcí.
Z uvedených 38 milionů € určených na další nákazy bude 10,45 milionů poskytnuto na eradikaci brucelózy ovcí a koz, 10,4 milionů pak na brucelózu skotu. Na potírání bovinní tuberkulózy je vyčleněno 7,8 milionů. Vzteklina přijde EU v příštím roce na 1,4 milionů, mor prasat, africký mor prasat a vesikulární choroba prasat na 1,8 milionů. Příspěvek ve výši 1,16 milionů € poslouží na kontrolu výskytu salmonel v pěti blíže neuvedených členských státech.

www.maso.cz