Bezpečnost potravin

ESTO: Evropská vědecká a technologická observatoř

Vydáno: 8. 3. 2006
Autor:

O činnosti ESTO zaměřené na potravinářství a zemědělství.

ESTO je základna tvořená organizacemi, které fungují pod vedením Evropské komise, GŘ-JRC, jeho Institutu pro prospektivní technologické studie (IPTS). Mezi hlavní aktivity ESTO patří:

* provádění specifických studií důležitých pro proces rozhodování v EU,

* monitorování perspektivních vědeckých a technologických aktivit v EU 25+,

* podpora vytváření “The IPTS Report” (měsíčník) aj.

 

Jádro ESTO v současné době tvoří 20 evropských institutů.

 

Příklady projektů ESTO & JRC-IPTS

 

Název projektu

Organizace ESTO podílející se na projektu

Projekt řešen pro

Koexistence GM a konvenčních plodin a plodin z ekologické produkce

CEST (UK), NIAB (UK),

FhG-ISI (D), INRA (F)

Evropskou komisi-GŘ pro zemědělství

Prospektivní studie zaměřená na potravinářskou technologii a bezpečnost potravin

VDI-FTD (D), DTU (UK), ENEA (I), VITO (B), Atlantis (GR)

Evropskou komisi-GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco)

 

Přehled zpráv ESTO