Bezpečnost potravin

Escherichia coli O157 in farm animals

Vydáno: 12. 4. 2004
Autor:

Escherichia coli O157 in farm animals / edit. C. S. Stewart, H. J. Flint.- 1. vyd.Wallingford : CABI publishing, 1999. - 244 s. ISBN 0-85199-322-X Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90814


Publikace definuje priority pro výzkum a doporučované změny v zemědělské praxi, které mají vést ke snížení rizika přenosu nebezpečné bakterie E.coli 0157 do potravinového řetězce a na člověka.
Témata zahrnují faktory ovlivňující výskyt tohoto patogenního mikroorganismu u  hospodářských zvířat, především skotu, epidemiologii přenosu na člověka, kontaminaci masa, mléka a životního prostředí. Je diskutováno také zvýšené riziko, kterému se vystavují farmáři a ostatní obyvatelé a zaměstnanci farem.
Více informací o publikaci, včetně obsahu lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena do fondu Knihovny ÚZPI v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.