Bezpečnost potravin

EPA uveřejnila nové údaje o množství GM kukuřice StarLink v potravinách

Vydáno: 26. 5. 2001
Autor:

mokré mletí kukuřice, suché mletí kukuřice, denaturace bílkovin

Agentura pro ochranu životního prostředí v USA (EPA) zveřejnila novou studii provedenou Aventis Crop Sciences, tj. tvůrcem GM-kukuřice StarLink (více informací o GM-kukuřici StarLink viz Potravinářské aktuality 2001, č.5). Firma Aventis provedla tuto studii proto, aby poskytla EPA další informace o potenciální alergenitě proteinů kukuřice StarLink v konečných výrobcích.
Ve studii firma Aventis vyšetřovala, jak dva různé způsoby opracování kukuřice ovlivňují množství proteinu z kukuřice StarLink v konečném výrobku, tj. technologicky vyráběné potravině. Mokré mletí se uplatňuje při získávání kukuřičného oleje, kukuřičného sirupu, alkoholu a kukuřičného škrobu. Aventis ve studii uvádí, že proces mokrého mletí snižuje rezidua proteinu StarLink v hotových potravinářských výrobcích na hladinu, která je pod limitem detekce analytické metody používané ke stanovení. Tento nález se shoduje s vědeckou literaturou i nálezy provedenými EPA v souvislosti s mokrým mletím.
Suchým mletím se získává kukuřičná krupice, mouka a tzv.„masa“.Firma Aventis provedla test výrobků vyrobených ze 100% kukuřice StarLink a zjistila, že suché mletí a následné opracování vede k denaturaci proteinu, ale zcela neodstraňuje protein StarLink-kukuřice v konečných potravinářských výrobcích. Firma Aventis uvádí, že její nové údaje ukazují na nižší expozici, než jakou odhadovala EPA ve svých nálezech.
www.worldscience.org