Bezpečnost potravin

EP schválil zákon o maximální úrovni zbytkových pesticidů v jídle

Vydáno: 16. 12. 2004
Autor:

Smyslem směrnice je nejen chránit lidské zdraví před škodlivými pesticidy, ale také usnadnit obchod na jednotném vnitřním trhu.

Evropský parlament schválil dnes s konečnou platností novelu nařízení EU o maximální povolené úrovni zbytkových pesticidů v potravinách. Znamená to, že nařízení vstoupí v platnost po konečném potvrzení členskými státy na jaře. Smyslem směrnice je nejen chránit lidské zdraví před škodlivými pesticidy, ale také usnadnit obchod na jednotném vnitřním trhu.
Dosud si členské státy stanovují vlastní, často rozdílné limity, jež se pak stávají překážkou obchodu.
EP doplnil směrnici ustanovením, jež bere v úvahu nebezpečí kumulace pesticidů, které mohou mít podobné účinky. Bude nyní na Evropské komisi, aby stanovila způsob, jak je vypočítávat. Podklady poskytne nová Evropská agentura pro bezpečnost potravin.
Závazné limity pro různé druhy potravin a pesticidů budou do léta platit v celé unii, podotkl dnes komisař Markos Kyprianu. Uvedl, že nová legislativa bere v úvahu rozdílné stravovací zvyky v různých zemích a uplatňuje přísnější hlediska na potraviny, které obvykle konzumují děti.

http://www.ekolist.cz
EkoList, 16. 12. 2004