Bezpečnost potravin

EP navrhuje doplnění legislativy o reziduích pesticidů

Vydáno: 2. 12. 2004
Autor:

Výbor pro životní prostředí při EP požaduje doplnění a upřesnění předkládané legislativy EU pro maximální hladinu reziduí pesticidů v potravinách a krmivech.

Výbor pro životní prostředí při EP hlasoval pro doplnění a zpřesnění předložené legislativy EU pro maximální hladinu reziduí pesticidů (MRL) v potravinách a krmivech. Pozměněná verze by měla zahrnovat požadavek, aby členské země EU v případě, že u výrobků bude překročena přípustná hladina reziduí pesticidů (MRL), umožnily zveřejnění jmen odpovídajících výrobců, distributorů či prodejců na internetu. Členové Evropského parlamentu (MEP) rovněž požadují, aby se věnovala větší pozornost ochraně zdraví spotřebitelů a v tomto směru byly vypracovány jasné směrnice. Pro tyto účely navrhují vycházet z nejnižší přijatelné hodnoty MRL. Výbor rovněž předpokládá, že importované komodity by běžně neměly přesáhnout hodnoty MRL stanovené pro tuzemskou produkci. Návrh nové legislativy včetně doplňků by měl nyní být projednáván v Evropském parlamentu při druhém čtení a schválen Radou EU. Více informací na adrese 

http://www-foodsafetytoday.com