Bezpečnost potravin

EP: Další jednání o povodních

Vydáno: 21. 9. 2002
Autor:

finance; pomoc; Phare; ISPA; ČR; SR; legislativa; úpravy; povodně

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovali poslanci Evropského parlamentu velkou většinou ve prospěch usnesení, které vyjadřuje solidaritu s obyvateli střední Evropy postižené nedávnými ničivými záplavami. Usnesení vzdává hold odvaze četných dobrovolníků a členů záchranných služeb, kteří přispěli k omezení materiálních a lidských škod. Zasedání také podpořilo rychlé vytvoření nouzového fondu EU pro případy živelních katastrof v členských státech. Poslanci EP trvali na potřebě poskytnout bezprostřední finanční pomoc ve výši 1 mld. eur, které by měly pocházet z „rozpočtové rezervy“ roku 2002. EP uvítal uplatnění předvstupního strukturálního nástroje ISPA i finančních prostředků programu Phare ve prospěch České republiky a Slovenska. Poslanci zdůraznili, že k projevení solidarity je třeba poskytnout další finanční pomoc z nouzového fondu EU. Parlament však také vyzval členské i kandidátské státy, aby přehodnotili svou legislativu v oblastech vodního hospodářství z hlediska předcházení dalších katastrof. Ty budou podle EP vzhledem ke globálním změnám klimatu přicházet zřejmě častěji.

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz ; 9.9.2002 (Mik)