Bezpečnost potravin

Enzymy jako potravní doplňky

Vydáno: 22. 8. 2007
Autor: pospisilova

Systémová enzymoterapie a vybrané enzymové přípravky ve formě potravních doplňků na trhu.

Enzymy jsou bílkoviny s biokatalytickou aktivitou. Jsou přítomné ve všech živých buňkách, kde se podílejí prakticky na všech životních funkcích. Enzymy se dělí na endogenní (produkované organismem) a exogenní (přijímané stravou).
Předpokládá se, že naše orgány a žlázy mají naprogramovaný určitý “enzymový potenciál”, tj. množství enzymů, které jsou schopny během života vyprodukovat. Tento potenciál je geneticky určen, ale závisí také na různých faktorech životního prostředí. Během stárnutí organismu dochází k úbytku produkovaných enzymů a tím i ke zhoršení trávení – kromě klasických trávicích obtíží dochází i ke vzniku chronických obtíží jiného typu – oslabení imunity, cévní choroby nebo různé metabolické poruchy.
Poměrně novou metodou, která je založena na komplexním působení cíleně sestavených směsí hydrolytických enzymů (především proteáz) na klíčové fyziologické a patologické pochody, je tzv. systémová enzymoterapie (SET). Přípravky pro systémovou enzymoterapii mají prokázaný vliv na imunitní systém a průběh zánětlivé reakce v organismu.
Enzymy v prodávaných enzymových preparátech jsou rostlinného i živočišného původu, ale většinou jsou produkovány v modifikovaných kmenech A. oryzae, A. niger nebo S. cerevisiae. Tyto kmeny jsou z potravinářského hlediska považovány za bezpečné a jejich produkty jsou považovány za potraviny.
V příloze jsou uvedeny další informace týkající se systémové enzymoterapie a jednotlivých enzymů prodávaných jako potravní doplňky.
 
 
Bioprospect 17, 2007, č. 2, s. 28–30