Bezpečnost potravin

Environmentální radioaktivita v EU

Vydáno: 28. 3. 2011
Autor:

Publikace Evropské komise (2009) o radioaktivitě v EU (2004–2006).

Publikace (viz příloha) vznikla jako součást programu REM (Radioaktivity Environmental Monitoring) zajišťovaného Společným výzkumným střediskem EU (JRC), jeho Institutem pro životní prostředí a udržitelnost (IES).
Na základě článku 36 Smlouvy o Euratomu členské státy periodicky sdělují Komisi informace o úrovních environmentální radioaktivity. Komise obdržené informace zpracovává a od počátku 60. let minulého století uveřejňuje jako zprávy. Informace z monitoringu provedeného v letech 2004–2006 byly uveřejněny jako 33. zpráva v dané řadě (sérii).
V uvedené zprávě jsou poprvé obsaženy informace z nových členských států EU: Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenské republiky a Slovinska. Zpráva je rozdělena do následujících kapitol:
I. Úvod
II: Částice ve vzduchu
III. Povrchová voda
IV. Pitná voda
V. Mléko
VI. Smíšená strava

Příloha: Enviromental Radioactivity in the European Community (pdf, 73,3 MB, 160 stran)

Zdroj: SÚJB: -RMS