Bezpečnost potravin

Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) – Nová hrozba?

Vydáno: 26. 10. 2009
Autor:

Přehledová práce o patogenu, jehož výskyt v sušené kojenecké výživě představuje vážné zdravotní riziko.

V roce 2002 ICMSF (International Commission on Microbiological Specification for Foods, Mezinárodní komise pro mikrobiologickou specifikaci potravin) označila Enterobacter sakazakii jako vážně nebezpečný organismus pro vyhrazenou část populace, ohrožující její život a způsobující dlouhodobé závažné následky. Enterobacter sakazakii se tak vedle Listeria monocytogenes nebo Clostridium botulinum zařadil mezi nebezpečné potravinové patogeny.
V listopadu 2005 vydala Evropská komise nařízení č. 2073/2005, které bylo následně změněno nařízením 1441/2007 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. Z uvedeného nařízení vyplývá nutnost sledovat přítomnost Enterobacter sakazakii v sušené dětské výživě a podobných sušených přípravcích určených kojencům do stáří šesti měsíců.
 
V rámci Výzkumných záměrů MŠMT MSM 6046137305 a Národního programu výzkumu II 2B06048 se problematice E. sakazakii věnovali na Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vznikla tak přehledová práce, která byla publikována v časopise Chemické Listy (viz příloha).
 
 
Zdroj: Chem.Listy 103, 2009, č. 8, s. 641–646