Bezpečnost potravin

Enterobacter sakazakii a jiné mikroorganismy v kojenecké výživě

Vydáno: 25. 1. 2004
Autor:

Workshop organizovaný FAO/WHO se uskuteční ve dnech 2.–5. 2. 2004 v Ženevě, Švýcarsko.

FAO a WHO organizují společně workshop zaměřený na Enterobacter sakazakii a jiné mikroorganismy v sušené kojenecké výživě. Problematika patogenů, zejména Enterobacter sakazakii v kojenecké výživě, byla zařazena na 35. zasedání Kodexového výboru pro hygienu výživy (CCFH). Podnět k zařazení tohoto bodu na program jednání dalo 24. zasedání Kodexového výboru pro výživu a potraviny pro speciální dietetické účely (CCNFSDU). CCNFSDU požádal CCFH, aby revidoval doporučovaný mezinárodní kód hygienických předpisů pro potraviny určené kojencům a malým dětem, neboť se zvýšila obava z patogenů, které mohou být v kojenecké výživě obsaženy.
Ve stejné době USA a Kanada zahájily pro uvedený CCFH hodnocení rizika z Enterobacter sakazakii v sušené kojenecké výživě. Zhodnocením se zjistilo, že infekce způsobená Enterobacter sakazakii představuje pro citlivé novorozence a kojence vážné riziko ohrožující život a dále, že se sporadické nízké hladiny tohoto patogenu nacházejí ve výrobcích pro zmíněnou skupinu populace. Uvedené výrobky obecně splňovaly mikrobiologické požadavky platného kódu hygienické praxe pro kojeneckou a dětskou výživu Kodexu alimentarius. Před výročním zasedáním CCFH, které se uskuteční v březnu 2004, se FAO a WHO rozhodly uspořádat workshop, na kterém se bude diskutovat kromě Enterobacter sakazakii o mikroorganismech Salmonella, Clostridium botulinum a Staphylococcus aureus se zaměřením na kojeneckou výživu.
www.who.int