Bezpečnost potravin

Engineering and Food for the 21st Century

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Engineering and Food for the 21st Century / Edited by Jorge Welti-Chanes...[aj.].- 1. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2002. - 1068 s., ISBN 1-56676-963-9

Publikace poskytuje nejnovější informace o základních aspektech potravinářského inženýrství. Obsahuje 63 příspěvků od předních odborníků, které se týkají např. vývoje modelových procesů v reologii (při extruzi, pekárenské výrobě, zmrazování) nebo  vztahu mezi strukturou a mechanickými a funkčními vlastnostmi potravin. Publikace je členěna do dvou částí: první se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti potravinářského inženýrství a odhadem budoucího vývoje. Obsahuje články týkající se základů potravinářského inženýrství, včetně fyzikální chemie, přenosu hmoty, reologie a struktury potravin. Druhá část zahrnuje články o tepelném zpracování a balení potravin, procesech s minimálním tepelným zásahem, nových technologiích, kontrole výrobního procesu, biotechnologii a  vlivu potravinářských výrob na životní prostředí.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.
Publikace bude po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI přístupná čtenářům pod signaturou D 90967.