Bezpečnost potravin

Energetická nevyváženost a rakovina prostaty

Vydáno: 4. 2. 2003
Autor:

S určitostí byly identifikovány tři neovlivnitelné faktory, které zvyšují riziko rakoviny prostaty. U faktorů, které lze modifikovat, byla zjištěna souvislost s nadměrným příjmem energie.

V USA je rakovina prostaty nejčastěji diagnostikovaná rakovina u mužů, přičemž se její výskyt zvyšuje, a to na celém světě. Epidemiologická sledování, která se provádějí již několik desítek let, ukázala, že jsou známy pouze tři faktory, které jsou s jistotou spojeny se zvýšeným rizikem rakoviny prostaty. Jsou to: vyšší věk, černá barva kůže a rodinná dispozice, tzn. jde o faktory, které nelze ovlivnit. Vyšší výskyt rakoviny prostaty je spojen s nízkým příjmem selenu a antioxidačního lykopenu. Modifikovatelné faktory, které pravděpodobně zvyšují riziko rakoviny prostaty v rozvinutém stavu a úmrtní v důsledku této rakoviny, jsou:  
– vysoká konzumace červeného masa nebo nasycených tuků, mléčné výrobky a vápník,
– nízká fyzická aktivita,
– kouření cigaret,
– vyšší adipozita (tučnost) střední části těla.
To, že možné rizikové faktory jsou spojeny s pokročilejším stupněm onemocnění, ale ne s jeho počátečním stavem, vede k předpokladu, že uvedené rizikové faktory působí spíše na progresi než na iniciaci nebo propagaci rakoviny. Některé z těchto možných rizikových faktorů rakoviny prostaty, tj. vysoký příjem červeného masa a nasycených tuků, nízká fyzická aktivita a vyšší tělesná hmotnost souvisejí s energetickým příjmem.
Na “Mezinárodní výzkumné konferenci o potravinách, výživě a rakovině”, která se konala ve dnech 11.–12. července 2002 ve Washingtonu, byl prezentován příspěvek na téma “Energetická nevyváženost a rakovina prostaty”, ve kterém se diskutovalo o vlivu nadměrného příjmu energie na rakovinu prostaty. V závěru uvedeného referátu se uvádí, že laboratorní a epidemiologické důkazy podporují hypotézu, že vyšší příjem energie, než je energetická potřeba, ovlivňuje růst nádorů prostaty a podporuje rozšíření metastáz nádorů prostaty. Uvádí se, že této problematice je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost, neboť v USA má asi 60 % dospělých nadváhu nebo je obézních a obezita se stává vážným problémem u dětí a mládeže v mezinárodním měřítku.
Více informací o výše uvedené konferenci lze získat prostřednictvím agronavigatoru.

The Journal of Nutrition, 132, 2002, č. 11S, s. 3471S–3481S