Bezpečnost potravin

Endokrinní disruptory: látky s vlivem na hormonální systém

Vydáno: 23. 4. 2010
Autor:

Kampaň Greenpeace za jejich zákaz. Dopis Greenpeace adresovaný ministryni zdravotnictví ČR.

Organizace Greenpeace ČR zahájila ve druhé polovině dubna 2010 novou kampaň za zákaz používání látek ovlivňujících hormonální systém člověka. V této souvislosti zaslali zástupci Greenpeace dopis ministryni zdravotnictví, aby po vzoru některých zemí, např. Kanady a Dánska a některých států USA zakázala bisfenol A (BPA) v materiálech přicházejících do styku s potravinami pro děti do tří let. 
 
Zdroj: Greenpeace ČR
 

Heslo “Endokrinní disruptory” v A–Z slovníku pro spotřebitele
Heslo “Bisfenol” v A–Z slovníku pro spotřebitele
Iniciativy proti bisfenolu A
Aktivity EFSA k problematice bisfenolu A
EFSA svolává národní experty k problematice bisfenolu A
Bisfenol A: schůzka EFSA
V popředí zájmu opět bisfenol A (USA)
Zákaz bisfenolu A v USA neprošel
Láhve z polykarbonátu uvolňují bisfenol A