Bezpečnost potravin

EMAN–Evropský systém šíření poznatků o mykotoxinech

Vydáno: 24. 5. 2002
Autor:

projekt Evropské komise, vědecké informace poskytované průmyslu, vydávání e-zpravodaje, informační listy

Evropský systém šíření poznatků o mykotoxinech (European Mycotoxin Awareness Network, EMAN) je projekt financovaný Evropskou komisí a koordinovaný LFRA ve Velké Británii. Na projektu spolupracuje čtrnáct předních institucí v Evropě zabývajících se mykotoxiny. Jsou tak poskytovány aktuální informace ze všech oblastí mykotoxinů.
Cílem projektu EMAN je využít internetu k přenášení poznatků z vědecké sféry do potravinářského průmyslu. Předávání informací se bude uskutečňovat prostřednictvím:
– zpravodaje (plánují se dvě vydání za rok),
– užitečných odkazů,
– interaktivních on-line vzdělávacích kurzů,
– informačních listů (fact/information sheets).

Přední experti na mykotoxiny budou poskytovat rady a informace v následujících oblastech:
1. Vývoj testovacích souprav a rychlých metod analýzy
2. Analytická metodologie
3. HACCP–prevence a kontrola
4. Vývoj–výroba a vyhodnocování rizika
5. Jištění kvality–validace metod a techniky potvrzování
6. Odběr vzorků a legislativní prostředky kontroly
7. Stálý dohled a výskyt

Bližší informace o projektu EMAN budou publikovány v Potravinářských aktualitách 2002, č. 6. Budou uvedeny www-adresy: institucí zapojených do projektu, dosud vypracovaných informačních listů, e-zpravodaje a řada dalších užitečných informací. Veškeré informace jsou volně přístupné.

www.lfra.co.uk