Bezpečnost potravin

Ekologové: Ostravsku hrozí dioxiny

Vydáno: 12. 2. 2004
Autor:

Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí (pohlavních žláz u mužů). V některých studiích byly prokázány další vlivy - snížení inteligence, snížená schopnost soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Lidské zdraví. ŽP

Nekontrolované nakládání s popílky ze spaloven, které jsou kontaminovány dioxiny, může zamořit Odru. Firma GEMEC UNION a.s. provozuje ve společnosti ECOCOAL s.r.o. linku na výrobu rekultivačních hmot, do nichž přidává popílky ze spalovacích procesů a u Žacléře do nich podle ekologů se sdružení Arnika přidávala i vysoce toxické popílky ze spaloven odpadů. Poté co Arnika odhalila, že v dole Jan Šverma na Žacléřsku skončilo zatím přibližně 45 g TEQ (toxického ekvivalentu) dioxinů, ukázalo se, že podobné záměry jako na Žacléřsku, má GEMEC také v Ostravě.
Firma GEMEC vyrábí rekultivační směsi na základě certifikace Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze. „Zkušebna ale problém dioxinů při certifikaci neposuzuje a tím v některých případech obchází zákon. Vydané certifikáty, které umožňují nakládat s toxickým odpadem jako s výrobkem, by měly být co nejdříve označeny za neplatné,“ říká Milan Havel z Arniky. „Spalovny vynakládají velké investice, aby zamezily emisím dioxinů do ovzduší. Jaký to má ale smysl, když se pak tyto látky dostávají do životního prostředí v popílcích? A to se souhlasem zkušebny a krajských úřadů,“ dodal Havel. „Požadujeme okamžité zastavení vydávání certifikátů na takto nebezpečné směsi. Není to totiž první případ. Také spalovna v Liberci se ohání certifikátem na prodej svého popílku – rovněž s obsahem dioxinů,“ řekl vedoucí kampaně Arniky „Budoucnost bez jedů“ Jindřich Petrlík.
Arnika se svými připomínkami seznámila Krajský úřad Moravskoslezského kraje. „Ten jsme vyzvali, aby co nejdříve zastavil projekt vedoucí k další kontaminaci životního prostředí toxickými popílky ze spaloven. Rovněž jsme vyzvali firmu GEMEC, aby kontaminovaný popílek přestala do svých směsí přidávat. Sami zástupci společnosti totiž připustili, že popílek ze spaloven není zásadní složkou jejich směsí a mohou se bez něj obejít. V jeho případném dalším používání vidíme zbytečný hazard se životním prostředím,“ dodal Petrlík.
Co to jsou dioxiny?
Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí (pohlavních žláz u mužů). V některých studiích byly prokázány další vlivy – snížení inteligence, snížená schopnost soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle.
(zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – http://www.chpr.szu.cz – „Dioxiny v potravinách“)
Autor: Michal Kubíček (Ostravské noviny)

http://www.ekolist.cz

EkoList, 11. 2. 2004