Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství: výsledky polních pokusů

Vydáno: 1. 2. 2007
Autor: pospisilova

Publikace Mezinárodní organizace pro výzkum v oblasti ekologického zemědělství (ISOFAR).

ISOFAR (The International Society of Organic Agricultural Research) – Mezinárodní společnost pro výzkum v oblasti ekologického zemědělství byla založena v Německu v červnu 2003. Uvedená společnost prosazuje a podporuje výzkum ve všech oblastech ekologického zemědělství. Práce ISOFAR probíhá ve 12 sekcích a v pěti pracovních skupinách. Jedna z pracovních skupin ISOFAR se zabývá dlouhodobými experimenty (LTE). Více informací o LTE.
 

   V květnu 2006 skupina LTE publikovala první vědeckou zprávu pod názvem “Long Term Field Experiments in Organic Farming”. Publikace obsahuje výběr 12 dlouhodobých pokusů provedených na různých místech v Německu, USA, Itálii, Dánsku, Švýcarsku, Rakousku a Izraeli. Každý pokus byl proveden podle vlastní koncepce i vědeckého přístupu. Jejich společným cílem bylo posoudit ekologické zemědělství z hlediska klíčových parametrů: úrodnosti půdy, výtěžnosti a kvality plodin. Uvedenou publikaci (ISBN 3-89574-590-1) si lze objednat na adrese vydavatelství: Verlag Dr. Köster (e-mail: verlag-koester@t-online.de; internet: www.verlag-koester.de ). Cena publikace je 25 EUR, členové ISOFAR mají 50% slevu. Obsah publikace.
 
ISOFAR průběžně informuje své členy o činnosti jednotlivých pracovních skupin a to prostřednictvím svého zpravodaje. Dne 27. ledna 2007 ISOFAR uveřejnil již sedmé číslo tohoto zpravodaje. Předcházející čísla zpravodaje jsou k dispozici zde.