Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství ve střední a východní Evropě

Vydáno: 1. 10. 2009
Autor:

Informační zpravodaj, který vydává EkoConnect a Avalon. Září 2009.

Evropská komise zveřejnila dne 6. srpna 2009 v Úředním věstníku Evropské unie nařízení č. 710/2009 o stanovení   prováděcích   pravidel   ohledně   ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas. Uvedené nařízení nabude účinnosti k 1. červenci 2010. V budoucnu se tak dá očekávat velký zájem spotřebitelů o ekologické výrobky z ryb a mořských řas.
 
V Německu v polovině srpna 2009 zveřejnilo Spolkové ministerstvo zemědělství zavedení nového loga pro výrobky bez geneticky modifikovaných organismů. Zavedení tohoto loga má velký význam pro spotřebitele, kteří odmítají genově modifikované produkty, ale i pro ekologické zemědělce.
 
O těchto i dalších tématech se dozvíte více v informačním zpravodaji.
 
Zdroj: EkoConnect, Mezinárodní Centrum pro ekologické zemĕdĕlství střední a východní Evropy