Bezpečnost potravin

Ekologické zemědělství 2007

Vydáno: 23. 1. 2007
Autor: pospisilova

Konference - Rozvoj ekologické zemědělství v ČR

 

Program Konference

6.2. 2007
Odborná část konference
Aula ČZU
8:30 – 9:30
registrace účastníků, vyvěšení posterů, občerstvení
Blok 1: 9:30 – 11:05
Plenární zasedání
9:30 – 9:40
Úvodní projevy
 
9:40 – 9:50
 
9:50 – 10:00
 
10:00 – 10:15
Rozvoj ekologické zemědělství v ČR
Dlouhý Josef
10:15 – 10:30
Státní Podpora rozvoje ekologického zemědělství
Trnka Jiří (MZe ČR)
10:30 – 10:45
Další rozvoj ekologického zemědělství ve vztahu k ochraně přírody a krajiny ČR
Pařízek Petr (MŽP ČR)
10:45 – 11:00
Diskuze
 
11:00 – 11:30
Občerstvení
Blok 2: 11:30 – 13:00
11:30 – 11:45
Vystoupení zástupce svazu Pro-Bio
Perlinger Zdeněk (Pro-Bio)
11:45 – 12:00
Nové nařízení rady ES a soukromé standardy v EZ.
Urban Jiří (Bioinstitut)
12:00 – 12:15
Faktory ovlivňující zájem spotřebitelů o biopotraviny
Živělová Iva (MZLU)
12:15 – 12:30
Analýza struktury ekologického zemědělství v jižních a západních Čechách
Moudrý Jan (JU)
12:30 – 12:45
Diskuze
 
12:45 – 13:45
Oběd
Menza ČZU
 
6.2. 2007
Seminář pro ekologické zemědělce
Aula ČZU
Blok 3: 13:45 – 17:00
SEKCE A: ROSTLINNÁ PRODUKCE
13:45 – 14:00
Bilance živin v ekologickém zemědělství
Šarapatka Bořivoj (UP)
14:00 – 14:15
Identifikace slabých míst ekologické rostlinné produkce z hlediska trvalé udržitelnosti
Křen Jan (MZLU)
14:15 – 14:30
Bilancia organickej hmoty v ekologickom a low input systéme hospodárenia
Lehocká Zuzana (VÚRV SR)
14:30 – 14:45
Vliv předplodin na výnos a kvalitu obilovin v ekologickém systému hospodaření
Klimeková Marta (VÚRV SR)
14:45 – 15:00
Regulace plevelů v ekologickém zemědělství
Škeřík Josef (SPZO)
15:00 – 15:25
Obilniny v ekologickém zemědělství.
Petr Jiří (ČZU)
15:25 – 15:50
Občerstvení
Blok 3: 15:50 – 17:00
SEKCE A: ROSTLINNÁ PRODUKCE
Aula ČZU
15:25 – 15:40
Pěstování řepky v ekologickém zemědělství.
Kazda Jan (ČZU)
15:50 – 16:05
Biologická ochrana řepky.
Nerad Daniel (SPZO)
16:05 – 16:20
Pěstitelská technologie brambor v ekologickém zemědělství.
Diviš Jiří (JU)
16:20 – 16:35
Zelinářství v EZ
Weidenthaler Petr (zelinář)
16:35 – 16:50
Ovocnářství v EZ
Plíšek Bedřich (ovocnář)
16:50 – 17:00
Diskuze
 
 
6.2. 2007
Seminář pro ekologické zemědělce
Zasedací místnost FAPPZ
Blok 3: 13:45 – 17:00
SEKCE B: Trvalé travní porosty a chov zvířat v ekologickém zemědělství
13:45 – 14:00
Chov zvířat v EZ, výživa – prasata
Juršík Jozef (ŠVPÚ)
14:00 – 14:15
Chov zvířat v EZ, výživa – drůbež
Juršík Jozef (ŠVPÚ)
14:15 – 14:35
Chov zvířat v EZ – praktické zkušenosti
Sklenář Josef (zemědělec)
14:35 – 15:00
Chov dojnic a produkce mléka na ekofarmách ČR
Roman Rozsypal (EPOS, ÚZPI)
15:00 – 15:15
Vliv odchovu telat sáním matky anebo kojné krávy na růst telat
Brouček Jan (VÚŽV)
15:15 – 15:40
Trvalé travní porosty – jejich funkce v krajině
Mrkvička Jiří (ČZU)
15:40 – 16:05
Chov krav bez TPM
 
16:05 – 16:20
Vliv změny systému hospodaření z konvenčního na ekologické na úroveň chovu skotu
Louda František (ČZU)
16:20 – 16:35
Chov zvířat v EZ – kozy
Trávníček Petr (Pro-Bio)
16:35 – 16:50
Zakládání TTP
Kohoutek Alois (VÚRV)
16:50 – 17:00
Diskuze
 
 
Večer bude zakončen rautem 18:00 – 21:00 v menze ČZU.


 
7.2. 2007
Vědecká část konference
Aula ČZU
8:00 – 8:30
registrace účastníků, vyvěšení posterů, občerstvení
Blok1: 8:30 – 10:15
 
8:30 – 8:45
Význam EZ pro udržitelný rozvoj
Tomáš Zídek (MF ČR)
8:45 – 9:00
Vliv zemědělského systému na ukazatele rostlinné výroby
Lacko-Bartošová Magdaléna (SPU)
9:00 – 9:15
Hodnocení kvality půdy v ekologickém zemědělství
Šarapatka Bořivoj (UP)
9:15 – 9:40
Management of nutrients in organic farming
Sukkel Wijnand (WUR)
9:40 – 9:55
Vliv způsobu využití slámy, předplodiny a agrotechniky na výnos a kvalitu pšenice
Roman Rozsypal (EPOS, ÚZPI)
9:55 – 10:00
Diskuze
 
10:00 – 10:20
Občerstvení
10:20 – 10:35
Vliv pěstitelské technologie na kvalitu ozimé pšenice v ekologickém zemědělství
Bicanová Eva (ČZU)
10:35 – 10:50
Skladba bílkovin a kvalita ozimé pšenice z ekologického a konvenčního způsobu pěstování
Krejčířová Lucie (ČZU)
10:50 – 11:05
Tritikale v ekologickém zemědělství
Petr Jiří (ČZU)
11:05 – 11:30
Spring Barley and Weed interaction in Organic and Conventional Farming Systems
Vytautas Pilipavičius (LUA)
11:30 – 11:45
Rozdíly mezi Plevelovými společenstvy na pozemcích s konvenčním a ekologickým způsobem hospodaření
Nečasová Michaela (ČZU)
11:45 – 12:00
Občerstvení
12:00 – 12:15
Kvalita ekologicky a konvenčně pěstovaných brambor
Schulzová Věra (VŠCHT)
12:15 – 12:30
Kvalitativní charakteristika českých a slovenských odrůd heřmánku pravého v ekologickém zemědělství
Vildová Anna (ČZU)
12:30 – 12:45
Ekologické pestovanie liečivých raslín a ich kvalitatívna analýza
Habán Miroslav (SUA)
12:45 – 13:00
Diskuze
 
13:00
Oficiální zakončení konference a oběd v menze
 
Seznam zkratek: Bioinstitut (http://www.bioinstitut.cz), ČZU – Česká zemědělská univerzita (http://www.czu.cz), EPOS – Spolek poradců v ekologickém zemědělství, JU – Jihočeská univerzita, LUA – Lithuanian University of Agriculture, MF ČR – Ministerstvo financí ČR, MZe ČR – Ministerstvo zemědělství ČR (http://www.mze.cz), MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR (http://www.env.cz), Pro-Bio – Svaz ekologických zemědělců ČR (http://www.pro-bio.cz), SPZO – Svaz pěstitelůa zpracovatelů olejnin, SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita, UP – Univerzita Palackého, ÚZPI – Ústav zemědělských a potravinářských informací, VÚRV – Výzkumný ústav rostlinné výroby, VÚRV SR – Výskumný ústav rastlinnej výroby, VÚŽVVýskumný ústav živočišnej výroby, SVPÚŠtátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická, WUR – Wageningen University and Research Centre
 
Konference se koná díky finanční podpoře: Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
                             
Organizátoři konference děkují za pomoc při přípravě konference pracovníkům:
KRV FAPPZ ČZU v Praze, Zemědělské společnosti při ČZU v Praze, Svazu ekologických zemědělců v Šumperku, Bioinstitutu se sídlem v Olomouci a
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích