Bezpečnost potravin

EK zahájila internetové konzultace o kadmiu ve hnojivech

Vydáno: 15. 8. 2003
Autor:

Evropská komise zvažuje postupné zavedení limitů pro maximální obsah kadmia ve fosfátových hnojivech. Cílem je zabránit kumulaci kadmia v zemědělských půdách. ŽP

Evropská komise zvažuje postupné zavedení limitů pro maximální obsah kadmia ve fosfátových hnojivech. Cílem je zabránit kumulaci kadmia v zemědělských půdách. Veřejnost má až do 26. září možnost se k tomuto záměru vyjádřit.
Na internetové stránce:  http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/riskassest/cadmium.htm se mohou zájemci seznámit s variantami navrhovaných opatření a jejich hodnocením z hledisek ekologických, sociálních a ekonomických. Všechny došlé příspěvky budou podle tvrzení Evropské komise zveřejněny a vzaty v úvahu při přípravě konečné verze legislativy.
Radek Svítil (EkoList)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 14. 8. 2003