Bezpečnost potravin

EK vydala přehled otázek a odpovědí k chystané legislativě týkající se hygieny

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Evropská komise vydala soubor otázek a odpovědí k nedávno přijatým zákonům EU o hygieně a Směrnici pro oficiální kontrolu potravin a krmiv, které vstoupí platnost 1. ledna 2006.

Evropská komise vydala přehled otázek a odpovědí k nedávno přijatým zákonům EU o hygieně a Směrnici pro oficiální kontrolu potravin a krmiv, které vstoupí  platnost 1. ledna 2006. „Hygienický balík“ otázek a odpovědí obsahuje pět zákonů, jejichž  cílem je spojit, harmonizovat a zjednodušit velmi podrobné a komplikované požadavky, které jsou v současné době rozptýleny ve více než 17 směrnicích EU. Konečným cílem je vytvořit jednotnou, transparentní „hygienickou politiku“, aplikovatelnou na všechny potraviny a pracovníky v potravinářské výrobě současně s účinnými nástroji k řízení bezpečnosti potravin  v celém potravinovém řetězci. Uvádí se zde veškeré výrobky, na které se nové zákony vztahují, vysvětlují zásady HACCP a definuje odpovědnost konkrétních osob za zajištění hygienických opatření v souladu se zákonem. Jsou nastíněna pravidla pro kontrolu potravin a nové zákony pro malé provozy a výrobu tradičních potravinářských výrobků. Všechny otázky a odpovědi je možno nalézt na internetové adrese  nebo zde
http://www.foodsafetytoday.com