Bezpečnost potravin

EK: přijala opatření k identifikaci GMO v potravinách a krmivech

Vydáno: 21. 1. 2004
Autor:

Každému GMO, jehož využití v EU již bylo schváleno, bude přiřazen zvláštní kód sestávající z písmen a číslic, tzv. jednoznačný identifikátor. Tímto kódem musí být opatřeny všechny produkty obsahující GMO na celé cestě výrobními a distribučními řetězci.

Brusel 16. ledna 2004 – Evropská komise přijala systém k zajištění přesné identifikace geneticky upravených organizmů (GMO) obsažených v potravinách a krmivech. Každému GMO, jehož využití v EU již bylo schváleno, bude přiřazen zvláštní kód sestávající z písmen a číslic, tzv. jednoznačný identifikátor. Tímto kódem musí být opatřeny všechny produkty obsahující GMO na celé cestě výrobními a distribučními řetězci. Provozovatelé budou povinni v zasílacích a předávacích dokladech konkrétně uvést kódy jednotlivých GMO, které byly použity jako původní surovina v produktech určených ke spotřebě jako potraviny a krmivo a k dalšímu zpracování. Tento systém umožní přesné sledování produktů obsahujících GMO a před dodávkou na trh je takto označit. Nové Nařízení Komise doplňuje unijní regulační rámec o schvalování, označování a možnosti sledovat GMO (Směrnice 2001/18: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_106/l_10620010417en00010038.pdf a Nařízení 1830/2003): http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00240028.pdf .

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU, Týden, 20. 1. 2004