Bezpečnost potravin

EK: Pravidla pro prací a mycí prostředky

Vydáno: 27. 9. 2002
Autor:

zdraví, ochrana; spotřebitelé; prostředky; mycí; prací; deterganty; tenzidy; rozložitelnost; EU

Komise navrhuje nová pravidla pro prací a mycí prostředky (detergenty) k ochraně zdraví spotřebitelů
Evropská komise přijala návrh Nařízení o detergentech. Jeho cílem je zlepšit ochranu vodního prostředí před škodlivými účinky některých látek, zvaných smáčedla či tenzidy, které snižují povrchové napětí kapaliny (např. rozpuštěného pracího prášku), a tak jí umožňují lépe proniknout do pevných látek (např. prádla). Také se má zlepšit informovanost spotřebitelů z hlediska ochrany jejich zdraví.Návrh Nařízení modernizuje a podstatně rozšiřuje rozsah pěti stávajících Směrnic týkajících se biologické rozložitelnosti tenzidů v detergentech a jednoho Doporučení Komise, které se týká označování detergentů. Je to poprvé, kdy bude v oblasti detergentů uplatněno Nařízení k zajištění jednotného uplatňování podrobných technických požadavků v členských státech a k usnadnění příjímání dalších novel těchto předpisů, jež budou nezbytné k udržení jejich aktuálnosti s ohledem na další vývoj vědeckých poznatků o tenzidech.
Návrh nařízení naleznete na:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/detergents/index.htm

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz

ICEU – Týden v Evropě 16.-22.9.2002 (Mik)