Bezpečnost potravin

EK nebrání výrobě sýrů

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Pravdou je, že přímý prodej spotřebitelům ze strany výrobců syrových mléčných výrobků není podrobně regulován právem EU, ale podléhá národním předpisům, v České republice vyhlášce č. 203/2003 Sb. V důsledku toho po vstupu ČR do EU nedošlo skoro k žádným změnám pro malé výrobce.

Praha, 23. září 2004 – Nedávno zveřejněné články v Sunday Telegraph „Farmer bypasses EU rules by selling cheese as ‚animal feed'“ („Zemědělec obchází předpisy EU tím, že prodává sýr jako „krmivo pro zvířata“, 19. září 2004) a v Lidových novinách „Farmář dělá kozí sýr pro prasata. Lidem chutná“ (2. září 2004) chybně naznačují, že sýr vyráběný podle standardů EU nesmí být vyráběn ze syrového, tj. nepasterizovaného mléka, a že malí zpracovatelé mléka musí zavést řadu neomluvitelně drahých hygienických opatření.
Pravdou je, že přímý prodej spotřebitelům ze strany výrobců syrových mléčných výrobků není podrobně regulován právem EU, ale podléhá národním předpisům, v České republice vyhlášce č. 203/2003 Sb. V důsledku toho po vstupu ČR do EU nedošlo skoro k žádným změnám pro malé výrobce.
Příslušná směrnice Rady EU 92/46/EEC upravuje všeobecné závazky týkající se výrobního procesu a požadavků na skladování a zařízení. V případě, že by tyto požadavky bránily zpracování mléčných výrobků tradičního charakteru, členské státy EU jsou oprávněny schválit individuální či všeobecné výjimky z těchto předpisů. Lze udělovat osvobození týkající se oddělení výroby, tj. sýr vyráběný malými výrobci může místo zvláštní místnosti zrát ve sklepě.
Výjimky mohou být schváleny zvláště pro materiál zařízení nezbytného pro zpracování a balení výrobků a pro zrání těchto výrobků v samostatných sklepech či místnostech. V České republice tato osvobození uděluje Okresní veterinární úřad. Má na starosti malé výrobce žádající o tyto výjimky.
Pro další informace prosím kontaktuje:¨
Katharina von Schnurbein, tisková mluvčí, Zastoupení Evropské komise, Pod Hradbami 17, 160 00 Praha 6, tel: +420 224 312 835.

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .
ZEK, Tiskové zprávy, 24. 9. 2004