Bezpečnost potravin

EIT: Evropský institut pro technologii

Vydáno: 18. 5. 2006
Autor:

Evropská komise plánuje zřídit do roku 2009 EIT. Tři hlavní úkoly EIT: vzdělávání, výzkum a inovace.

Komise uveřejnila svůj záměr zřídit do roku 2009 “European Institute of Technology” (EIT). Zřízení EIT se opírá o vyjádření široké odborné veřejnosti (ca 700 přispěvatelů). V EIT by se měly soustřeďovat zejména tři oblasti: vzdělávání, výzkum a inovace. Podle představ Komise by EIT měl mít dvouúrovňovou strukturu: vedení s malým podpůrným aparátem a řadu “knowledge communities” (vědomostních společností) v různých částech Evropy.

 

Více informací o zřízení EIT je k dispozici zde.