Bezpečnost potravin

EISfOM: výzkumný projekt EU

Vydáno: 8. 11. 2006
Autor:

Vytvoření rámce pro sběr a vykazování údajů o produkci a obchodu s ekologickými produkty.

Rostoucí zájem o produkty ekologického zemědělství vyžaduje, aby se zlepšily informace o trhu s těmito produkty. Této problematice se věnoval výzkumný projekt EU řešený pod názvem EISfOM (European Information System for Organic Markets) v letech 2003–2006 za podpory Evropské komise. Cílem projektu bylo vytvořit rámec pro vykazování platných, spolehlivých údajů o produkci a obchodu s produkty z ekologického způsobu hospodaření v Evropě. Pro vytvoření tohoto rámce byly analyzovány existující systémy sběru dat ve 32 zemí. Česká republika se projektu přímo nezúčastnila, sběrem informací za ČR byla pověřena University of Kassel (Německo).

V rámci projektu se uskutečnily dva semináře:

* první se konal v Berlíně ve dnech 26.–27. dubna 2004;

Příloha: Sborník z 1. workshopu (pdf, 1,84 MB, 258 stran)

* druhý se uskutečnil v Bruselu ve dnech 10.–11. listopadu 2005;
Více informací o 2. workshopu.

Statistika ekologického hospodaření v Evropě
EISfOM se zabýval vývojem systému pro sběr a zpracování dat, ne sběrem aktuálních dat.

Statistické údaje o ekologickém hospodaření v Evropě lze získat:
* z internetového portálu Organic Europe
* z dokumentů Eurostatu
* z databází Eurostatu
* z dokumentu GŘ pro zemědělství (Evropské komise)
* z výzkumných institutů:
ZMP
FiBL
Organic Centre Wales
* z celosvětového přehledu (FiBL a IFOAM)
* z údajů FAO
* z archivu Organic Eprints

EISfOM