Bezpečnost potravin

Egg Nutrition Center ve Washingtonu slaví 25. výročí

Vydáno: 23. 10. 2004
Autor:

Vývoj názorů na výživový význam vajec od založení ENC v r. 1979 po současnost.

Počátky ENC
United Egg Producer (UEP) Nutrition Center měl počátek (v r. 1979) v odpovědích na otázky týkající se škodlivosti vajec z hlediska cholesterolu, a to v souvislosti a Americkou asociací pro choroby srdce (American Heart Association).
Z iniciativy UEP a AEB (American Egg Board – Asociace výrobců vajec) v r. 1984 vznikl návrh na vytvoření skutečného „Centra“ – ENC (Egg Nutrition Center),
 jehož cílem by bylo iniciovat a podporovat provádění vědeckých výzkumů, které by objektivně posoudily význam vajec ve výživě, jejich škodlivé a příznivé účinky. První poradní shromáždění vědců s tímto záměrem bylo uspořádáno na Floridě v říjnu r. 1984. První den byly diskutovány příspěvky ohledně cholesterolu z vajec, druhý den příspěvky o významu omezování spotřeby vajec. Vytvořily se dva protichůdné tábory: zastánci a odpůrci vajec.
V dalším desetiletí se konala řada konferencí a symposií s cílem napravit poškozenou reputaci úlohy vajec ve výživě. Výukové materiály ENC byly dodávány na různá setkání odborníků, časopis ENC „Nutrition Close-Up“ zveřejňoval 4krát ročně nejnovější vědecké poznatky. Postupně začalo docházet i ke zveřejňování pozitivních informací o vejcích v běžném denním tisku a dalších mediích.
V r. 1992 American Heart Association změnila své odmítavé stanovisko k vejcím „ne více než 3 vejce týdně“ na „3 až 4 vejce týdně“, což bylo odůvodněno zjištěním, že vejce mají o 22 % méně cholesterolu, než se původně předpokládalo (z 275 na 215 mg cholesterolu ve velkém vejci).
Současnost
V r. 1998 učinil průmysl zpracovávající vejce proaktivní krok směrem k rostoucímu zájmu o bezpečnost potravin tím, že začlenil ENC do výzkumu týkajícího se bezpečnosti potravin. Od té doby se přešlo v otázce nutričního významu vajec od defenzívy k ofenzívě. Nastala podpora studií zaměřených na nutriční přednosti vajec, na ověření skutečnosti, do jaké míry mohou vejce ve výživě napomoci v prevenci chronických onemocnění, v prenatálním vývoji mozku, v omezování obezity.
Studie prokázaly, že vejce jsou nejen zdrojem vysoce kvalitní bílkoviny, ale také zdrojem cholinu důležitého pro funkce mozku a metabolismus. Jsou rovněž biologicky vysoce využitelným zdrojem luteinu pro zdraví očí a pokožky. Dále i množství vitaminů a minerálních látek řadí vejce mezi „zdravé potraviny“. Ve prospěch vajec svědčí i v současné době propagované diety s vysokým obsahem bílkovin. Novým trendem je možnost využití vajec jako funkční potraviny.
V důsledku těchto informací došlo od r. 1995 ke zvýšení spotřeby vajec v USA.
ENC poskytuje mj. informace i formou „Encyklopedie“.
Posledním setkáním odborníků z oblasti vajec bylo 3. mezinárodní symposium o výživové hodnotě vajec konané v dubnu 2004 v Albertě v Kanadě.
Budoucnost
Ačkoli se nepodařilo zcela vymýtit z povědomí spotřebitelů názor o škodlivosti cholesterolu z vajec, je nyní účelné především se zaměřit na potvrzování evidentně příznivých vlastností vajec a na efektivní marketingové strategie.
Egg Ind., 2004, č. 9, s. 12-16