Bezpečnost potravin

EFSA zveřejnil návrh své Strategie 2027 k připomínkování

Vydáno: 6. 4. 2021
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace návrhu dokumentu probíhá do 9. května 2021

EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu své Strategie 2027 a uvítá komentáře od všech, kteří mají zájem se vyjádřit ke strategickému směřování úřadu v budoucích letech. Veřejná konzultace je otevřená do 9. května.

Bernhard Url, výkonný ředitel EFSA, k tomu říká: „Strategie 2027 přichází v pro EFSA důležitou chvíli. V souvislosti s nařízením o transparentnosti a strategií Evropské komise Od zemědělce ke spotřebiteli se jako organizace musíme rozvíjet, jestliže máme i nadále sloužit jako pilíř bezpečnosti potravin v EU. Ambiciózní plány stanovené Strategií 2027 nás provedou do další vzrušující fáze naší historie.“

Návrh strategie stojí na pěti klíčových hodnotách EFSA: vědecké excelenci, nezávislosti, otevřenosti, zodpovědnosti a spolupráci a okolo tří strategických cílů:
– Poskytování důvěryhodného vědeckého poradenství a komunikace o rizicích v celém potravinovém řetězci
– Zajištění připravenosti na budoucí potřeby analýzy rizik
– Posilování úlohy občanů a zajištění pohotovosti organizace

Návrh strategie je doplněn implementačním plánem, který přináší detaily aktivit EFSA k dosažení stanovených strategických cílů. Návrh byl připraven v úzké spolupráci se Správní radou EFSA a upraven bude na základě připomínek obdržených v rámci veřejné konzultace. EFSA především očekává připomínky od svých institucionálních partnerů na národních, evropské a mezinárodní úrovni a samozřejmě také od ostatních zainteresovaných subjektů.

K návrhu dokumentu se můžete vyjádřit zde.

Zdroj: EFSA