Bezpečnost potravin

EFSA znovu posuzuje kontroverzní steviosid

Vydáno: 29. 8. 2008
Autor:

Nová skupina odborníků pro zdroje aditiv a nutrientů (ANS) bude posuzovat žádosti společnosti Cargill z r. 2008 a společností European Stevia Association a Morita Karaku Koyo Co.

Společnost Cargill podala novou žádost o schválení používání glykosidů steviolu jako sladidel do potravin a nápojů, a sice obdobně jako byl schválen aspartam podle nařízení 94/35/ES o sladidlech. Je to již třetí žádost na toto téma.
V r. 1998 podala firma Stevia Rebaudiana Bertoni žádost o schválení rostliny a listů Stevia jako potraviny nového typu podle nařízení 258/97/ES. Vědecký výbor pro potraviny (SCF) však zhodnotil podklady jako nedostačující, a to včetně chybějících vědeckých studií. Komise proto žádost neschválila.
V r. 2007 byly podány dvě žádosti společností European Stevia Association a Morita Karaku Koyo Co o schválení aplikace steviosidu, rebadiosidu A, rebadiosidu C a dulcosidu A podle směrnice 94/34/ES. Výbor SCF, jehož hodnocení předchází stanovisku EFSA však označil steviosidy za neakceptovatelné jako sladidla. Úřad EFSA požádal o další informace. Úkolem nového panelu ANS (Odborná skupina pro zdroje aditiv a nutrientů), který začal svou činnost 10. července 2008, bude vyhodnotit všechny tři podané žádosti.
Další informace: