Bezpečnost potravin

EFSA zavádí elektronické podávání žádostí pro regulované produkty

Vydáno: 16. 10. 2014
Autor: KM EFSA

Úřad dále zefektivňuje svou činnost

Žádosti pro regulované produkty jako jsou krmivářské přídatné látky, potravinářské enzymy či zdravotní tvrzení by měly být Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zasílány žadateli pouze elektronicky. Iniciativa, která od žadatelů vyžaduje využívání elektronických médií, jako jsou CD ROM či USB disk k zasílání související dokumentace (technical dossiers), sníží byrokracii a zefektivní proces hodnocení rizik.

Také update žádostí či odpovědi na žádosti EFSA o doplňující informace budou podle tohoto nového pravidla zasílány EFSA elektronickým podáním. Zatímco nyní je stále možné EFSA zasílat dokumenty také v papírové formě, elektronická kopie dokumentů je nyní považována za formální podání.

Technická dokumentace musí být EFSA poskytnuta na standardním elektronickém médiu: DVD, CD ROM či USB disku. Všechny žádosti zaslané EFSA, ať žadatelem, členským státem či Evropskou komisí, by měly obsahovat originál průvodního dopisu uvádějící seznam příloh a obsah žádosti a příp. mandát.

Karine Lheureux, vedoucí oddělení EFSA Application Helpdesk, k tomu řekla: „Zavedení elektronického podávání je prvním krokem ve vývoji komplexního IT nástroje pro elektronickou správu žádostí. Je to součást přístupu EFSA trvale orientovaného na zákazníka vedoucí k posílení podpory, kterou EFSA poskytuje žadatelům. Tímto krokem se sníží administrativní překážky pro žadatele a zvýší rychlost zefektivněním procesu hodnocení rizik“.

Zdroj: EFSA: Electronic submissions introduced for regulated product applications