Bezpečnost potravin

EFSA: workshop ke GM rostlinám

Vydáno: 7. 3. 2011
Autor:

Uskuteční se v Bruselu dne 31.3.2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uspořádá pracovní schůzku zainteresovaných subjektů k problematice geneticky modifikovaných (GM) rostlin. Schůzky se zúčastní vědci a posuzovatelé rizik z členských států EU, průmyslu a nevládních organizací. Diskutovat se bude o návrhu směrnice na výběr “comparators” (srovnávacích znaků) pro posuzování rizik z GM rostlin. Pracovní jednání se uskuteční v Bruselu dne 31.3.2011.
Výběr vhodného srovnávacího znaku je základem pro hodnocení rizik z GMO. Současná praxe hodnotitelů rizik spočívá v tom, že se porovnává GM rostlina a její konvenční (ne GM) protějšek. Součástí pracovní schůzky bude diskuse a objasňování vědeckých připomínek, které byly podány během veřejného připomínkového řízení.

EFSA plánuje zajistit živé webové vysílání ze schůzky. Další informace budou k dispozici těsně před akcí.

Veřejná diskuse ke “Guidance on Selection of Comparators for the Risk Assessment of GM Plants” proběhla v termínu 15.11.2010–15.1.2011.

Návrh programu workshopu (pdf).

Zdroj: EFSA