Bezpečnost potravin

EFSA: vyhodnocení alergenity potravin pro účely označování výrobků

Vydáno: 2. 4. 2004
Autor:

Byl zveřejněný Znalecký posudek Vědeckého panelu pro dietní výrobky, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vztahující se k vyhodnocení alergenních potravin za účelem označování potravinářských výrobků, přijatý 19. února 2004

Panel posoudil tuto záležistost na základě výsledků nejnovějších výzkumů a vycházel z předchozího Znaleckého posudku Vědeckého výboru  pro potraviny zveřejněného v roce 1995.
Panel dospěl k závěru, že všechny alergeny uvedené v současné legislativě EU vztahující se k označování potravin, jsou schopny vyvolat alergenní reakce, které mohou být velmi závažné, v některých případech i smrtelné. Panel doporučil, aby seznam byl zrevidován takovým způsobem, aby odrážel změny ve výrobní praxi a stravovacích návycích  a  aby vzal v potaz výsledky nejnovějšího klinického výzkumu. Panel došel k závěru, že vysoká variabilita citlivosti k alergenům u vnímavých jedinců může znamenat, že prahové hodnoty vyvolávající alergenní reakce nemohou být stanoveny bez dalších informací. Panel též upozornil, že ačkoliv technologie zpracování ovlivňuje alergenitu potraviny, výsledek se nedá předpovědět. Ve zprávě byly zdůrazněny i některé nedostatky současně používaných testovacích metod pro alergeny.
Plné znění je k dispozici na stránce http://www.efsa.eu.int/science/nda/nda_opinions/341_en.html