Bezpečnost potravin

EFSA – vědecké stanovisko ke skupině látek určených k aromatizaci

Vydáno: 10. 11. 2010
Autor:

EFSA dokončil první etapu komplexního vyhodnocení bezpečnosti látek určených k aromatizaci.

Vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončili první etapu komplexního vyhodnocení bezpečnosti 2 067 látek používaných v Evropské unii k aromatizaci potravinářských produktů. Na základě toho sestaví Evropská komise seznam látek určených k aromatizaci, které mohou být dále používány v zemích Evropské unie.

Vědci z Panelu pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF Panel), zjistili, že většina látek používaných k aromatizaci (1667) je pro spotřebitele bezpečná. Panel požádal výrobce těchto látek o poskytnutí dalších údajů o asi 400 látkách, aby mohl dokončit jejich hodnocení.

EFSA rovněž vyvíjí databázi o bezpečnosti látek určených k aromatizaci, která bude k dispozici on-line.

Více informací a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách EFSA ("EFSA completes first stage of comprehensive safety review of flavouring substances").

Zdroj: EFSA