Bezpečnost potravin

EFSA varuje před pyrolizzidinovými alkaloidy v medu a mléce

Vydáno: 5. 7. 2007
Autor: pospisilova

Podle stanoviska EFSA by krmiva měla být podrobována analýzám pomocí nových metod z hlediska PA.

Med zpravidla obsahuje rezidua pyrolizzidinových alkaloidů (PA), avšak pro určení expozice konzumentů zatím není dostatek údajů.
Rizikové z tohoto hlediska může být i mléko, do něhož se PA dostávají prostřednictvím krmiv. Studie však ukazují, že do mléka krav a ovcí se dostávají jen nízké dávky (0,04 až 0,08 z konzumovaného množství z krmiv).
Nedostatek údajů je i ohledně obsahu PA ve vejcích.
Evropská komise si vyžádala vypracování stanoviska vzhledem k tomu, že PA mohou způsobovat poškození ledvin.
Množství PA v medech různého původu se značně liší. Největší riziko je u jednodruhových medů.
Stanovisko EFSA věnuje pozornost i obsahu PA v léčivých bylinách, bylinných čajích a rostlinách používaných do salátů.
Vysoké riziko příjmu PA vzniká při konzumaci rostlin jako starček (Senecio, čeleď Asteraceae – hvězdicovité), otočníky (Heliotropium) a brutnákovité (Trichodesma, Symphytum a v některých lokalitách i Echium).  
Pasoucí se zvířata tyto rostliny odmítají a konzumují je jen tehdy, když nemají nic jiného. Zdroj ovšem nerozpoznají v konzervovaném krmivu jako je seno a siláž. I obilné zrno může být PA kontaminováno. Velmi citlivými druhy na PA jsou prasata, skot, koně, zatímco ovce, kozy a králíci nikoli.
Panel odborníků na kontaminanty požaduje, aby krmiva byla z hlediska PA podrobována analýzám pomocí nových metod.