Bezpečnost potravin

EFSA uznal bílkovinu zabraňující vytváření ledových krystalů  firmy Unilever za bezpečnou

Vydáno: 8. 10. 2008
Autor:

Podle úřadu EFSA nehrozí nebezpečí alergické reakce, podle britského ACNFP je třeba na výrobku obsahujícím ISP informovat o transgenním původu složky.

Za účelem zlepšení struktury mražených krémů s nízkým obsahem tuku vyvinula společnost Unilever bílkovinu zabraňující vytváření ledových krystalů  ISP (ice structuring protein). Podle stanoviska úřadu EFSA lze tuto látku bez zdravotního rizika použít v množství nepřekračujícím 0,01 % hmotn. Dalším krokem je vyjádření Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat SCFAH.
Oponenti však varují před nebezpečím alergické reakce vzhledem k tomu, že produkt je získáván fermentací geneticky modifikovaného kmene pekařských kvasnic. Unilever v r. 2006 žádal o schválení britský výbor pro potraviny nového typu ACNFP. Tam bylo stanovisko zamítavé s tím, že se jedná o „imunologickou časovanou bombu“, která může poškodit děti. Nakonec produkt posoudili jako bezpečný s tím, že je třeba na obalu uvést, že byla použita genetická modifikace, přestože toto není požadováno u jiných výrobků, při jejichž výrobě byl použit transgenní mikroorganismus, který však již ve výrobku není přítomen. Zdůvodňují to tím, že v tomto případě se jedná o syntetickou genovou sekvenci a ve výrobku je obsaženo nezanedbatelné množství příměsí buněčného obsahu.
EFSA na základě výsledků testů považuje riziko alergické reakce u veškeré populace i u osob alergických na bílkoviny ryb za velmi nepravděpodobné.
Tato bílkovina firmy Unilever ovlivňujících strukturu krystalů ledu je již schválena k použití v USA, Mexiku, Austrálii, Novém Zélandu, Chile, Indonésii a Filipínách.
EU Food Law, 2008, č. 357, s. 20

Další informace