Bezpečnost potravin

EFSA ustavil pracovní skupinu pro problematiku furanu v potravinách

Vydáno: 17. 9. 2004
Autor:

Na žádost Evropského Úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byla ustavena Vědeckým výborem pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM) při EFSA ad hoc Pracovní skupina pro shromaždování informací o přítomnosti potenciálně karcinogenního furanu v potravinách.

Na žádost Evropského Úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byla ustavena Vědeckým výborem pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM) při EFSA ad hoc Pracovní skupina pro shromaždování informací o potenciálně karcinogenní chemické látce furanu. Podnětem k ustavení Pracovní skupiny byla nedávná zpráva amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) konstatující, že řada potravin, zejména pak potraviny tepelně opracované, může v určitých množstvích obsahovat furan. Pracovní skupina bude soustřeďovat údaje z publikovaných zdrojů a informací členských států EU a na základě provedené analýzy těchto dat identifikovat oblasti, v nichž bude zapotřebí dalšího výzkumu. Rovněž bude zpracovávat vědecké podklady pro informování veřejnosti. „Furan“ je triviální název pro 1,4-epoxy-1,3-butadien, jinak označovaný také jako furfuran nebo oxol. Někdy bývá nesprávně zaměňován s termínem „furany“, používaným k označení některých sloučenin podobných dioxinu, nazývaných dibenzofurany, a dalších nepříbuzných sloučenin jako kupř. nitrofurany. Furan se používá v některých odvětvích chemického průmyslu a může se občas vyskytnout i v potravinách. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.co