Bezpečnost potravin

EFSA trvá na svém stanovisku ohledně lykopenu

Vydáno: 23. 8. 2010
Autor:

Úřad EFSA trvá na hodnotě ADI = 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti, zatímco výbor JECFA (FAO/WHO) tuto hodnotu stanovenou v r. 2006 na základě stejné studie, později přehodnotil a zrušil.

Úřad EFSA znovu prověřil podklady týkající se  lykopenu (Revised exposure assessment for lycopene as a food colour ) a trvá na stanovisku z ledna 2008 že akceptovatelný denní příjem ADI je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti, a to i přesto, že tento společný výbor expertů FAO/WHO pro aditiva JECFA rozhodl o zrušení tohoto limitu.

Stanoviska EFSA i JECFA jsou založena na stejné studii prováděné na myších v průběhu jednoho roku. Studie ukázala na zvýšení hladiny aspartát-transaminázy (AST) a alanintransaminázy (ALT) v séru při občasném denním příjmu lykopenu   nad 50 mg/kg tělesné hmotnosti. Každá z institucí však výsledek z hlediska toxikologického významu vyhodnotila jinak. EFSA vzala v úvahu hodnotu NOAEL (nebyl pozorován negativní vliv) 50 mg/kg a bezpečnostní „faktor nejistoty“ 100, takže hodnota ADI- 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Tutéž hodnotu stanovil JECFA v r. 2006, ale po revizi rozhodl, že zvýšené hodnoty AST a ALT nejsou nebezpečné, protože nesouvisely s jinými důležitými indikátory, jako např. s poškozením jater (nebylo hispopatologicky zjištěno zvětšení  jater). Proto JECFA rozhodl o hodnotě ADI jako „nespecifikované“ a to pro všechny zdroje lykopenu včetně použití jako barviv do potravin.


EU Food Law, 2010, č. 446, s. 3


Předcházející informace:

EFSA posuzuje bezpečnost lykopenu v potravinách (2008)

Stanovisko EFSA k oleoresinu z rajčat a k syntetickému lykopenu (2008)

Sledování celkového příjmu lykopenu (2009)

Revidovaný odhad příjmu lykopenu jako potravinářského barviva (2010)