Bezpečnost potravin

EFSA shromažďuje údaje o obsahu selenu a chromu v potravinách a nápojích

Vydáno: 27. 11. 2008
Autor:

Údaje budou použity pro vydání stanoviska k obohacování živočišných krmiv aditivy na bázi selenu a chromu.

Selen (Se) a chrom (Cr) se vyskytují přirozeně v životním prostředí. Chrom se nachází v přírodě většinou jako trojmocný, zatímco šestimocný chrom je většinou průmyslového původu. Chrom je důležitý faktor v metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin. Selen se vyskytuje v přírodě v organické a anorganické formě. Má řadu biologických funkcí, které většinou souvisejí s ochranou před oxidačním stresem. Zvířata mohou dostávat uvedené dva prvky prostřednictvím obohacených krmiv. Zatímco již byla v EU schválena anorganická forma selenu (selenan a seleničitan sodný) i organická forma selenu (selenem obohacené kvasinky), chrom nebyl dosud ve Společenství autorizován.
Evroský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) schválil v roce 2006 stanovisko týkající se bezpečnosti a účinnosti výrobku SelPlex®2000, který je aditivem do krmiv. V tomto stanovisku došel EFSA k závěru, že expozice selenu u malých dětí (young children; zjištěná na základě údajů o spotřebě potravin), které konzumují produkty ze zvířat dostávajících krmiva obohacená selenem, by mohla být mírně nad horním limitem (Upper Level), který již dříve stanovil Vědecký výbor pro potraviny (SCF, předchůdce EFSA). Z tohoto důvodu se EFSA rozhodl pro získávání dalších aktuálních údajů o spotřebě, které by napomohly lépe určit zatížení dětské populace selenem.
Pokud jde o posouzení chromu jakožto aditiva do krmiv, vědecký panel pro aditiva určená do živočišných krmiv (EFSA–FEEDAP) v současné době vyhodnocuje dokumentaci týkající se autorizace Cr-methioninu. K tomu je zapotřebí mít údaje o expozici chromu z potravin a nápojů.
 
EFSA uveřejnil počátkem září 2008 výzvu, ve které se obrací na příslušné subjekty s žádostí o poskytnutí údajů o obsahu selenu a chromu v potravinách a nápojích. Uzávěrka této výzvy je 30.11.2008.
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Základní informace o chromu a selenu najdete v A-Z slovníku pro spotřebitele.