Bezpečnost potravin

EFSA se vyjádřil k bezpečnosti parabenů

Vydáno: 8. 10. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval nezávadnost parabenů (konzervačních prostředků, E214–219). Již nízká koncentrace propyl-parabenu se projevuje negativně, a proto nebyla stanovena jeho denní akceptovatelná dávka (ADI).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromatizující látky, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC) publikoval stanovisko k používání parabenů (E214–219) jakožto antimikrobiálních konzervačních prostředků v potravinách.

Panel zhodnotil nejnovější vědecké údaje o toxicitě těchto sloučenin a došel k závěru, že by se měla pro metyl- a etyl-parabeny a jejich sodné soli stanovit hodnota ADI (akceptovatelný denní příjem) v rozsahu 0–10 mg/kg tělesné hmotnosti. Toto stanovisko je ve shodě s dřívějším hodnocením Evropské komise provedeným v roce 1994. Panel však došel k závěru, že propyl-paraben by neměl být zahrnut do skupiny těchto látek, neboť nejnovější studie ukazují, že relativně nízké dávky ovlivňují produkci spermií u mladých samců krys. Na základě současných toxikologických údajů nemůže proto vědecký panel doporučit hodnotu ADI pro propyl-paraben.

 

Vyjádření EFSA k parabenům

foodsafetytoday.com (30. září 2004)