Bezpečnost potravin

EFSA se stěhuje do větších prostor

Vydáno: 21. 9. 2003
Autor:

Tisková zpráva z 10. zasedání Řídícího výboru. Nové dočasné sídlo EFSA: Rue de Geneve 10, 1140  Brussels.

Řídící výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 16. září na svém 10. zasedání schválil  přestěhování úřadu do větší budovy. Ke stěhování dojde 3. října. V nové budově bude úřad sídlit do té doby, než se s konečnou platností rozhodne, ve které zemi bude EFSA sídlit trvale. V současnosti má EFSA pouze 50 zaměstnanců, konečný počet v roce 2005 by měl činit 200-300 lidí.
EFSA navazuje kontakty s členskými státy, průmyslem a spotřebitelskými organizacemi, k rychlejšímu postupu v této činnosti by však potřebovala více personálu.
Podle tiskové zprávy se Úřad v současnosti zabývá stanovením bezpečnostních rizik u několika GM produktů,  jejichž autorizace v EU nebyla zatím vyřešena. Jedná se mimo jiné o kukuřici od firmy Monsanto, která má být použita ke krmným účelům. Stanovisko EFSA k tomuto problému se očekává v listopadu.
Nová adresa EFSA: Rue de Geneve 10, 1140 Brussels.

Tiskova zpráva na adrese: http://www.efsa.eu.int/pdf/pressrel20030916_en.pdf