Bezpečnost potravin

EFSA schválil tvrzení o jódu

Vydáno: 23. 11. 2009
Autor:

Podle EFSA je opodstatněné tvrzení “jód přispívá k normálnímu růstu dětí”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval žádost o schválení zdravotního tvrzení “jód je nezbytný pro růst dětí” a to podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 (tj. tvrzení týkající se vlivu na vývoj a zdraví dětí). Žádost podala prostřednictvím kompetentního orgánu ve Francii ATLA (Association de la Transformation Laitière Française). Navrhovanou cílovou skupinou pro tvrzení byly děti ve věku 3–18 let.
 
Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) posuzoval jód přirozeně obsažený v potravinách a dále ty formy jódu, které lze přidávat do potravin (příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006).
Na podporu žádosti žadatel poskytl 17 publikací týkajících se humánních studií a 31 dalších publikací o úloze a funkci jódu a o problémech při jeho nedostatku (IDD; iodine deficiency disorders). IDD se v určitém stupni vyskytují ve většině zemí světa včetně některých evropských zemích.
 
Na základě předložených materiálů EFSA–NDA došel k závěru, že vědecky opodstatněné je tvrzení vyjádřené takto: “Jód přispívá k normálnímu růstu dětí”.
Aby potravina mohla být označena tímto tvrzením, měla by být minimálně zdrojem jódu, jak je uvedeno v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Taková množství lze klidně konzumovat jako součást vyvážené stravy. Cílovou skupinou jsou děti a adolescenti (do 18 let). Pro jednotlivé věkové skupiny byla stanovena tolerovatelná horní hranice příjmu jódu, viz tabulka. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
1–3 roky
200 µg/den
4–6 let
250 µg/den
7–10 let
300 µg/den
11–14 let
450 µg/den
15–17 let
500 µg/den
 
 
Zdroj: EFSA