Bezpečnost potravin

EFSA schválil antimikrobiální opracovávání čerstvé drůbeže

Vydáno: 22. 1. 2006
Autor: berankova1

Podle nejnovějšího vyjádření EFSA nepředstavuje opracování drůbežích kusů roztoky oxidu chloričitého, acidifikovaného chloritanu sodného, fosforečnanu trisodného nebo peroxikyselin za stanovených podmínek použití pro lidské zdraví žádné riziko.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o aktualizování názoru Vědeckého výboru pro veterinární opatření vztahující se k veřejnému zdraví (SCVPH) ze dne 14. dubna 2003, týkajícího se toxikologických rizik pro zdraví obyvatel pocházejících z možných reakčních produktů (kupř. semikarbazidu) oxidu chloričitého, acidifikovaného chloritanu sodného, fosforečnanu trisodného a peroxikyselin používaných k opracování drůbežích kusů. V novém vyjádření, publikovaném Poradním výborem pro potravinářská aditiva, ochucující a aromatizující látky, pomocné technologické prostředky a materiály přicházející do kontaktu s potravinami při EFSA (AFC) se konstatuje, že opracování drůbežích kusů roztoky oxidu chloričitého, acidifikovaného chloritanu sodného, fosforečnanu trisodného nebo peroxikyselin za stanovených podmínek použití nepředstavuje pro lidské zdraví žádné riziko. Tyto čtyři roztoky jsou používány u drůbeže pro snižování hladiny patogenů jako je Salmonella a Campylobacter. K publikovaným závěrům dospěl AFC na základě šetření možnosti tvorby reakčních produktů v případě aplikace těchto antimikrobiálních látek na drůbeží kusy, posuzování tradiční spotřeby drůbežích výrobků u dospělé evropské populace a působení reziduí vzniklých po opracování drůbeže. Bylo ovšem zdůrazněno, že sprejování, na rozdíl od namáčení nebo ponořování kusů drůbeže do antimikrobiálního roztoku snižuje expozici všech reziduí a vedlejších produktů, které by se mohly vyskytnout. Mimoto AFC upozorňuje, že použití antimikrobiálních prostředků v žádném případě nenahrazuje nezbytnost dodržování správné hygienické praxe. Více informací na adrese 

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality(18.1.02