Bezpečnost potravin

EFSA: projekt spolupráce pro neplastové materiály ve styku s potravinami

Vydáno: 24. 2. 2010
Autor:

Nová pracovní skupina EFSA pro vědeckou spolupráci s členskými státy EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zřídil pracovní skupinu pro vědeckou spolupráci s EFSA (EFSA scientific cooperation, ESCO), která se bude zabývat sběrem a analýzou informací o bezpečnosti látek používaných v neplastových materiálech přicházejících do styku s potravinami.
Jde o důsledek toho, že se v posledních letech objevila řada případů, kdy se zjistilo, že určité látky používané v materiálech ne na bázi plastů přicházejících do kontaktu s potravinou (např. inkousty a adheziva) migrují do potravin. I když předpisy EU specifikují, že všechny materiály v kontaktu s potravinami musí být bezpečné, mnoho neplastových komponent u materiálů v kontaktu s potravinami – na rozdíl od plastů – není předmětem specifických opatření na úrovni EU.
 
Pracovní skupina ESCO vznikla po diskusi o této problematice na Poradním fóru EFSA, při kterém se setkávají zástupci národních úřadů pro bezpečnost potravin. Pracovní skupinu tvoří experti z členských států EU pro regulaci a posuzování bezpečnosti matriálů v kontaktu s potravinami a dále členové vědeckého panelu EFSA, který pracuje na této problematice (jde o panel pro materiály ve styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky, CEF).
 
Skupina bude sbírat informace a zjišťovat znalosti dostupné v členských státech EU o příslušných posuzovaných látkách. Budou se rovněž určovat silné a slabé stránky různých postupů používaných k posuzování bezpečnosti a budou se přijímat případná další opatření.
Po diskusi se zainteresovanými subjekty by měla tato skupina do konce března 2011 připravit zprávu pro výkonného ředitele EFSA.
První zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo 17.2.2010 v Parmě, sídle EFSA.
 
Zdroj: EFSA
 
 
Pozn.: Za ČR byla do pracovní skupiny ESCO jmenována Jitka Sosnovcová.