Bezpečnost potravin

EFSA připravuje nové posuzování bezpečnosti aspartamu

Vydáno: 8. 10. 2008
Autor:

EFSA vyzývá k zasílání informací o účincích aspartamu na lidský organismus. Termín: 31.10.2008.

Na základě vědeckých důkazů, které jsou k dispozici, existuje široká shoda autorit v tom, že používání aspartamu nemá nežádoucí účinky.
Vědecký výbor pro potraviny (SCF, předchůdce EFSA) Evropské komise vydal kladné stanovisko k používání aspartamu v roce 1988. Od té doby se aspartam používá v širokém sortimentu výrobků bez cukru a nízkoenergetických. SCF pokračoval v posuzování aspartamu a v roce 2002 uveřejnil revidované stanovisko, ve kterém se konstatovalo, že neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že je zapotřebí revidovat dřívější závěry z posuzování rizika aspartamu. Důkladné a nezávislé vědecké hodnocení dostupných studií nevedlo k potřebě nově posuzovat bezpečnost aspartamu. Určitá část veřejnosti se však nadále obává rizika z používání aspartamu v potravinách.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho poradní fóru (AF) proto odsouhlasily, aby se vyčerpávajícím způsobem objasnily některé dosud nezodpovězené otázky týkající se bezpečnosti aspartamu používaného v potravinách. Za tímto účelem se uskuteční počátkem roku 2009 pracovní schůzka národních expertů pro aspartam. Příprava této schůzky zahrnuje identifikaci a důkladnou analýzu všech nových vědeckých důkazů a další informací o aspartamu, které jsou k dispozici od posledního hodnocení SCF v roce 2002. Dále zahrnuje analýzu nežádoucích účinků na člověka a identifikaci možných prázdných míst dřívějších hodnocení bezpečnosti.
EFSA proto vyzývá k zasílání údajů, které budou použity během schůzky národních expertů. Hlavní zájem je o informace o aspartamu, které souvisejí s následujícími oblastmi:
– funkce mozku, včetně změn nálady,
– vliv na nasycení a chuť,
– epidemiologické údaje, např. údaje o expozici,
– fertilita a reprodukce,
– imunotoxicita a alergenita,
– vliv na metabolismus a diabetes,
– vliv na rakovinu a genetický materiál.
 
Údaje o aspartamu lze zasílat do EFSA do 31. října 2008, a to na adresu: aspartamecallfordata@efsa.europa.eu.
 
Zdroj: EFSA
 
Další informace k aspartamu na stránkách ICBP:

Prokázán rakovinotvorný účinek aspartamu

 
O aspartmu a další sladidlech lze získat více informací v A–Z slovníku pro spotřebitele.