Bezpečnost potravin

EFSA přezkoumal litholrubin BK (E 180)

Vydáno: 10. 5. 2010
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA k potravinářskému barvivu E 180.

Na základě požadavku z Evropské komise vydal vědecký panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje Evropského úřadu pro potraviny (EFSA–ANS) v rámci programu přehodnocování schválených potravinářských přídatných látek (aditiv) vědecké stanovisko k bezpečnosti litholrubinu BK (E 180), pokud se použije jako potravinářské barvivo. Panel ANS podotýká, že schválené použití litholrubinu BK se v současné době omezuje na kůrku sýru (cheese rind).
Litholrubin BK je červené mono-azo barvivo. Jeho schválení v EU je založeno na posuzování provedeném Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) naposledy v roce 1987 a dále na stanovisku, které v roce 1983 vypracoval Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA). JECFA (1987) neměl dostatek podkladů pro stanovení akceptovatelného denního příjmu (ADI), zatímco SCF stanovil pro litholrubin BK hodnotu ADI ve výši 0–1,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Tato hodnota ADI se opírá o hodnotu NOAEL (hladina, při které není pozorován žádný negativní účinek), která byla zjištěna v dlouhodobých pokusech na krysách, a to ve výši 150 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
Panel ANS neměl pro přezkoumání barviva litholrubin BK novou dokumentaci. Vycházel proto z dřívějších hodnocení, nově publikovaných informací a údajů, které získal v rámci veřejné výzvy. Pro přezkoumání nebyly k dispozici všechny původní studie, které byly použity při předcházejících hodnocení této přídatné látky.
Na základě všech dostupných informací došel panel ANS k závěru, že není pravděpodobné, že by současné jedno schválené použití litholrubinu BK v kůrce jedlých sýrů představovalo významné riziko pro zdraví člověka.
Panel ANS dále poznamenává, že je třeba aktualizoval specifikace litholrubinu BK. Specifikace JECFA pro olovo je < 2 mg/kg, zatímco specifikace Evropského společenství je < 10 mg/kg. Stanovisko EFSA–ANS je v příloze.
 
 

Zdroj: EFSA

Bezpečnost tří potravinářských barviv: E 151, 154 a 155
ICBP: Potravinářská aditiva
Další informace o potravinářských aditivech najdete zde.