Bezpečnost potravin

EFSA požaduje limit pro ESBO

Vydáno: 2. 7. 2004
Autor:

Zjišťuje se migrace epoxidovaného oleje ze sójových bobů obsaženého v těsnění víček do dětské výživy.

EFSA požaduje stanovení limitu pro množství epoxidovaného oleje ze sójových bobů (ESBO), který se používá  jako stabilizátor do těsnění z PVC používaného v uzávěrech skleněných lahví.

ESBO migruje do potravin, a proto je třeba z tohoto hlediska věnovat pozornost především dětské výživě. Migrační limity by měly být založeny na tolerovatelném denní příjmu 1 mg/kg tělesné hmotnosti a mělo by se brát v úvahu množství snědené za den šestiměsíčním dítětem, které je krmeno převážně nebo výhradně hotovou výživou. V případě kečupů, hořčic apod., které jsou rovněž plněny do takových obalů je nebezpečí pro dospělého spotřebitele zanedbatelné s ohledem na spotřebované množství a tělesnou hmotnost. Podle vyjádření vědeckého gremia pro aditiva, ochucovadla, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami není zatím k dispozici dostatek údajů o derivátech ESBO.

EU Food Law, 2004, č. 170, s. 7