Bezpečnost potravin

EFSA: nové posuzování kurkuminu (E 100)

Vydáno: 9. 9. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA. Při použití kurkuminu ve formě laků existuje riziko z nadměrného příjmu hliníku.

Evropská komise požádala EFSA, aby nově posoudil zdravotní nezávadnost kurkuminu (E 100), pokud se používá jako látka k barvení potravin.
Kurkumin je potravinářské barvivo schválené pro používání v EU. Společný výbor expertů FAO/WHO (JECFA) posuzoval kurkumin v roce 1974, 1978, 1980, 1982, 1987, 1990, 1992, 1995, 2000, 2002 a 2004. V EU kurkumin posuzoval v roce 1975 Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA). Ačkoliv SCF v roce 1975 došel k závěru, že akceptovatelný denní příjem (ADI) nelze stanovit, přesto byl kurkumin pro použití do potravin akceptován. JECFA v roce 2004 přidělil kurkuminu ADI ve výši 0–3 mg/kg tělesné hmotnosti/den.
Kurkumin obsahuje tři základní barvicí složky (kurkuminy).
Studie na zvířatech ukázaly, že se kurkumin rychle metabolizuje a vylučuje (hlavně ve stolici). Studie na lidech rovněž ukazují, že je nepravděpodobné, že by se kurkumin v těle koncentroval po konzumaci dávek až 12 000 mg/osoba, což odpovídá 200 mg/kg tělesné hmotnosti pro osobu o hmotnosti 60 kg.
Genotoxicita kurkuminu se prověřovala pomocí různých testů. Tyto testy se prováděly v rámci JECFA (FAO/WHO) a v rámci vědecké spolupráce (SCOOP, Task 4.2) v EU. Při posuzování příjmu kurkuminu u populace v Evropě se vypočítal teoretický maximální denní příjem 6,9 mg/kg tělesné hmotnosti u dospělých a 11,9 mg/kg tělesné hmotnosti u typických tříletých dětí.
Pro odhad příjmu kurkuminu u dětí byly použity údaje z 11 evropských zemí (včetně ČR), odhad příjmu u dospělých se prováděl na základě dat poskytnutých Velkou Británií. Tento úvodní odhad maximálního příjmu byl následně zpřesňován. EFSA–panel ANS (panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin) došel ke konečnému závěru, že příjem z běžné stravy tvoří méně než 7 % ADI ve výši 3 mg/kg tělesné hmotnosti/den, což představuje průměrnou expozici kurkuminu ve výši 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti z konzumace kurkumy a stejně z konzumace kari prášku a to u dětí i dospělých.
Čistota kurkuminu je specifikována na minimálně 90 % celkových barvicích látek. Panel ANS konstatoval, že specifikace pro kurkumin by se měly aktualizovat s cílem určit zbylých 10 %.
Panel uvádí, že specifikace pro kurkumin podle směrnice Komise 2008/128/ES se liší od JECFA pokud jde o rozpouštědla, která byla schválena pro extrakci a čištění kurkuminu a jejich maximální obsah v komerčním materiálu a maximum povoleného olova (≤ 10 mg/kg a ≥ 2 mg/kg) a jiné kovy.
Panel ANS konstatoval, že hliník z hliníkového laku kurkuminu by se měl připočítávat k dennímu příjmu hliníku, pro který byl stanoven tolerovatelný týdenní příjem (TWI) v EFSA v roce 2008 ve výši 1 mg hliníku /kg tělesné hmotnosti/týden.
Panel rovněž konstatoval, že hliníkový lak barviva může vést k očekávané expozici hliníku až 3,84 mg/kg tělesné hmotnosti/týden, což přesahuje TWI (1 mg hliníku/kg tělesné hmotnosti/týden). Bude proto zapotřebí stanovit specifikace pro maximální obsah hliníku v lacích. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA