Bezpečnost potravin

EFSA: konzumace ryb kontaminovaných rtutí – stanovení rizika

Vydáno: 23. 3. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil stanovisko přijaté 24. února 2004 Panelem pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM) v záležitosti stanovení rizika pro zdraví při konzumaci potravin kontaminovaných metylrtutí, a to zejména ryb.

Doporučení jsou určena především pro obzvlášť zranitelné skupiny populace – děti, těhotné a kojící ženy a ženy v reprodukčním věku.  EFSA doporučuje, aby si tito spotřebitelé vybírali ze širokého spektra nabízených ryb raději ryby menších rozměrů a nedávali neodůvodněně přednost velkým dravým rybám jako jsou tuňáci a mečouni, u kterých je pravděpodobnost kontaminace metylrtutí větší.
V Evropě je odhadovaný průměrný příjem metylrtuti nižší, nicméně velmi blízký tolerovanému týdennímu příjmu (provisional tolerable weekly intake – PTWI) stanovenému Společnou FAO/WHO expertní komisí pro potravinová aditiva (JECFA), a sice  na 1,6 mikrogramu na kg tělesné hmotnosti. Limity  pro příjem metylrtuti stanovené americkou Národní radou pro výzkum (0,7 ug/kg tělesné hmotnosti) jsou v řadě případů překračovány. Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci proto doporučuje komplexní vyhodnocení expozice evropských spotřebitelů uvedenému kontaminantu.
Podrobnosti lze nalézt na stránce http://www.efsa.eu.int/press_room/press_release/258_en.html