Bezpečnost potravin

EFSA hledá další pracovníky do vědeckých panelů

Vydáno: 9. 1. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin hledá další odborníky do všech osmi vědeckých panelů.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin hledá další odborníky pro všech osm vědeckých panelů:
– aditiva v potravinách, aromata, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami
– aditiva, produkty a látky používané při výživě zvířat
– zdraví rostlin, přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua
– geneticky modifikované organismy
– produkty určené k výživě, výživa a alergie
– biologické nebezpečí
– kontaminanty v potravním řetězci
– zdraví a pohoda zvířat (welfare).
Uchazeči o místa musí pocházet ze členských států EU a musí ovládat některý z jednacích jazyků (angličtina, němčina, francouzština). Podrobnosti včetně formulářů lze nalézt na stránkách EFSA http://www.efsa.eu.int/pdf/vac_notice_2003_end_en.pdf

Žádosti je nutné zaslat nejpozději do 23. ledna 2004 na e-mailovou adresu END@efsa.eu.int nebo poštou na níže uvedenou adresu. Žádosti musí v příloze obsahovat profesní životopis (ne delší než 3 stránky) a motivační dopis.

EFSA
Human Resources Unit
Room G-1, 1/206
Rue de Genève 1-5
B-1140 Brussels